Koduleht viimati muudetud 08.03.2021

Uudised

Veebruar 2021
Vabatahtlike tegevus Lastesõimes Planeedi Mudila on seotud kvaliteedimärgisega.


Sihtasutus Archimedese noorteagentuuri teatel on Euroopa Solidaarsuskorpuse (ESK) vastuvõtvate ja tugiorganisatsioonide kvaliteedimärgise omandamise valikukomisjoni ettepanekul nr 36.16-1/461 ning SA Archimedes ESK kvaliteedimärgise andmise otsusel nr 1-5/222/2020  Lastesõim Planeedi Mudila omandanud kvaliteedimärgise. Vastavalt kvaliteedimärgisele saab organisatsioon vastu võtta korraga maksimaalselt 1 pikaajalise vabatahtliku.
 _______________________________________

Lastesõim Planeedi Mudila ja Virmalise lasteaed kogusid perioodil 30.11.20-10.12.20 heategevusliku projekti raames Toidupanga heaks toiduabi.

Meil oli rõõm näha, et toetajaid oli nii palju. Täname kõiki!


____________________________________________

Üleskutse ühiseks toetuseks!

Lastesõim Planeedi Mudila ja Tallinna Virmalise Lasteaed osalesid koostöös TOIDUPANGAGA heategevuslikus toetusprojektis.
Lastesõime kõikides rühmades on toidukogumiskastid. Kogumine toimus 30.11 - 10.12.2020

______________________________________________________________________________________

EESTI PEREARSTIDE SELTSI juhised COVID-19 haiguse perioodil /siin

lahikontaktse_juhis

______________________________________________________________________________
Vanema osa maksmisest
 vabastamise juhud alates 1.09.2020


Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:
·         vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);
·         kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
·         koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
 
Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee
 
Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

__________________________________________________________________________________
Lastesõim Planeedi Mudila COVID-19 leviku tõkestamise plaan. Link allalaadimiseks siin

________________________________________________

Lastesõim Planeedi Mudila toitlustaja perioodil 1.08.2020  -  31.07.2022 on Mervir OÜ. Lapsevanemale on lapse toidupäeva maksumus 1,65 eurot